O přátelství
Rozčlenění vztahů
    Přátelství můžeme chápat v několika dimenzích:
 1. Akceptace
 2. Kamarádství
 3. Přátelství
 4. Hlubší přátelství (jen výjimečně)
     Extrémy přátelství jsou "nepřátelství" - druhého nemám rád, až nesnáším a naopak "partnerství" - to, že s někým "chodím", jsem s ním v hlubším vztahu, než jen přátelském.
     Akceptace je nejslabší stupeň kamarádství, resp. já osobně jej za přátelství vůbec nepovažuji. Jedná se o stav, kdy jedince pouze pasivně přijímám a mám k němu neutrální vztah, který není pro mě nějak důležitý (pozitivní), ale ani mi nevadí (negativní).
     Kamarádství je vyšší stupeň než jen akceptace. Zde už je kladně hodnoceno, člověka obohacuje, ale nejedná se o přátelství s nejlepším kamarádem/kou. Nejčastěji je to setkání v rámci formální skupiny, kde dominantní důvod k srazu není daný člověk. Také sem spadá většina schůzek, kde si dva jdou jen neformálně popovídat.
     Přátelství je obvykle u malého počtu lidí, kolem nás, dají se často spočítat na prstech jedné ruky. Jedná se o ty lidi, kterým naprosto důvěřuji, tito lidé jsou schopni i pro mě se obětovat (viz dále) a já znám u tohoto člověka i jeho stinné stránky a přesto ho mám rád (viz článek o lásce). Jedná se o tzv. "nejlepšího kamaráda (přítele)" nebo "nejlepší kamarádka (kamarádku)". Důležitý je opravdu čistý vztah, který není tělesný, pracovní ani vypočítavý a hlavně jeden vyhledává druhého ke vzájemnému setkání. Mezi těmito lidmi je vyvinuta opravdová láska (viz článek o lásce).
     Hlubší přátelství je opravdu výjimečně. Jedná se o stav, který je mezi přátelstvím a partnerstvím. Tito dva lidé spolu vysloveně "nechodí", ale zároveň se jedná o hlubší přátelství. Opakuji, že tento stav je opravdu jen výjimečný, neboť obvykle to pak následně končí nevěrou, tedy pokud je to mezi lidmi opačného pohlaví. Pokud chceme zachovat stav jen kamarádský, vyžaduje to opravdu velkou ale hodně velkou dávku silné vůle na obou stranách. Což se podaří jen málo. Není to však vyloučené a pokud se to opravdu podaří, je to nádherný kamarádský vztah!

     Jakýkoliv stupeň přátelství je vztah, který mi něco dává a zároveň já druhému rozdávám. Nejedná se jen o materiální záležitosti, ale především o opravdovou lásku, pochopení atd. Přátel mohu mít neomezeně a je to i žádoucí, neboť každý člověk má něco, co ten druhý ne. A právě proto s ním kamarádím, aby mi dal to, v čem je dominantní. A nemusí to být velké procento jeho osobnosti. Může se to pohybovat i v řádu jednotkách procent (3% osobnosti a více). Já se s někým kamarádím, popř. přátelím, protože chci přijmout to, co mi chybí a on mi to může dát. Každý člověk tak vyplňuje určitou mojí mezeru v osobnosti. Pokud mám hodně přátel, hodně mi vyplní mé mezery a já jsem o to vyrovnanější. Nemůže ovšem plně nahradit partnerství. Naopak partnerství je nejhlubší vztah, který je vyvinut s člověkem alespoň z 80% stejného jako já, a nebo alespoň mi jeho vlastnosti z 80% nevadí. V opačném případě dochází k hádkám a neporozumění. Ono pomyslné procento je samozřejmě jen orientační. Zbylé procenta mi dodávaní právě ostatní kamarádi a přátele. Proto není dobré se při partnerském vztahu uzavřít jen na tento jeden vztah, ale vyhledávat přátelé a kamarády, aby mi doplnili onen potřebný potenciál osobnosti. Musíme si uvědomit, že žádný člověk na světě není 100%, a proto i v tom nejlepším vztahu bude nějaká mezera, která čeká na vyplnění od druhých lidí, popř víry. Teprve pak mohu být opravdu šťastný a vyrovnaný.

     Taxonomie „tvorby“ dobrého přátelství:
 1. Musím se s člověkem vídat
 2. Musím s ním mluvit
 3. Musím ho milovat
 4. Ten druhý musí cítit, že je milovaný
 5. Musím být od něho milován
 6. Musím cítit, že jsem od něho milován


    Jak poznám dobrého přítele?
 • Trápí ho, když jsem smutný
 • Neztrácím ho v nouzi
 • V nouzi mi dokáže být na blízku a pomoct mi
 • Je ochoten pro mě něco udělat, něco pro mě obětovat
 • Vztah není vypočítavý, tělesný ale ani ryze pracovní
 • Vyhledává setkání se mnou
 • Vztah není pouze jednostranný
kurzy Excel Praha - počítačové kurzy Hindemith
Webmaster and © Václav Revenda 2013